escola-musica

Escola de música

Viu la música, sempre a través de la pràctica!
Instrument, conjunt instrumental, conjunt vocal, llenguatge, improvisació, composició…
Veure més…

escola-teatre-musical

Escola de teatre musical

Viu el teatre i descobreix els elements escènics, sempre des d’una sòlida base musical!
Acting, singing, dancing, expressing, tècnica vocal, veu i dicció, teatre en ànglès…
Veure més…

espectacles

Espectacles

Les pedagogies han de tenir espai de pràctica! Ens acompanyaràs als escenaris i assoliràs competències insospitades!
Veure més…

Contacta’ns per a informació!

Informació
93 340 79 30