Expressing 5-6 anys

Descobrim com expressar-nos!

expressing

Què fem?

Etapa d’iniciació em la qual s’introduirà l’alumnat en el món teatral a través de jocs i exercicis que pretenen ser un entrenament de les habilitats bàsiques necessàries per a sortir a escena.

Serà molt important aconseguir una bona cohesió del grup i aprofitar la desinhibició natural dels nens i les nenes perquè aprenguin a expressar-se amb llibertat i confiança, sempre a través de l’escolta i el respecte pels altres.

Descobrirem les possibilitats expressives del cos i aprendrem a fer-lo servir per a expressar emocions i estats d’ànim. A través del joc simbòlic imitarem personatges o animals i dramatitzarem petites situacions i contes.

Acting, Singing & Dancing, a partir de 7 anys

Actuem, cantem i ballem!

acting-singing

Què fem?

Etapa estructurada en diferents franges d’edat (7-8 anys, 9-11 anys i 12-16 anys) em la que es treballaran les tres matèries per separat.

Acting
Treballarem el desbloqueig i la desinhibició de l’alumnat i entrenarem les habilitats necessàries per a dominar l’escena, a través de jocs i exercicis.

A nivell d’interpretació d’escenes passarem del joc simbòlic i l’escenificació de contes a un treball cada vegada més creatiu sobre l’imaginari de l’alumnat. Es crearan escenes teatrals i es construiran personatges.

S’incidirà en la consciència postural, la veu, la dicció, el control de l’espai escènic, l’escolta dels companys, etc.

Singing
Treballarem el cant modern en grup, incorporant la tècnica vocal necessària per a cantar sense forçar la veu i amb bona emissió i projecció vocals.

Entrenarem l’oïda interna per tal que l’afinació sigui cada cop més exacta i farem un extens treball de repertori de tots els temps, incidint especialment en aquell repertori propi del teatre musical.

Dancing
Proporcionarem a l’alumnat diferents tècniques de dansa i moviment de tots els estils: jazz, contemporani, hip-hop, Broadway…
Potenciarem l’expressió corporal i el coneixement del propi cos i treballarem la percepció de l’espai, el temps, l’energia i el moviment.
Despertarem el sentit artístic, rítmic i creatiu de l’alumnat, a la vegada que fomentarem els valors de cooperació i treball en equip.

Contacta’ns per a informació!

Informació
93 340 79 30