Iniciació 4 anys

Juguem, aprenem i fem nous amics!

4-anys

Què fem?

A través de la música es potencia d’una manera natural el desenvolupament motor, cognitiu i emocional dels infants. Hàbits d’escolta, qualitat de la veu, justesa en l’afinació, instint rítmic, creativitat, capacitat d’invenció… tot s’aprèn jugant, amb activitats lúdiques i divertides!

A més a més, donem molta importància a totes aquelles activitats que ens permeten aprofundir em la relació afectiva entre els nens i les nenes, ja que aquest aspecte serà bàsic per tal que l’alumnat estigui integrat i gaudint de la relació amb els companys i el professorat.

Iniciació 5 anys

Juguem i explorem els elements del llenguatge musical, que tant ens agraden!

5-anys

Què fem?

A la vegada que seguim aprofundint en la descoberta sensorial dels elements bàsics del llenguatge musical i de l’aprenentatge instrumental, iniciem treballs de lectoescriptura. Els nens i les nenes estan desitjant desxifrar partitures i cal aprofitar aquesta curiositat natural!

Continuarem donant molta importància a tots aquells aspectes que propiciïn la integració de l’alumnat al grup i a l’escola, com a eina fonamental per avançar en els aprenentatges.

Iniciació 6 i 7 anys

Descobrim els instruments!

6-7-anys

Què fem?

Seguirem avançant en la descoberta del llenguatge musical, presentant sempre el material de manera sensorial i sense oblidar el joc i l’esperit lúdic. Iniciarem l’educació instrumental a partir dels instruments de percussió petita, els quals ens permetran treballar la coordinació i la motricitat.

Al curs de 6 anys hi haurà un treball especial destinat a la descoberta de les diferents famílies d’instruments. Al curs de 7 anys ja s’estarà a punt per a començar amb la pràctica d’un instrument, tot i que es podrà iniciar abans en aquell alumnat amb la motivació suficient.

L’alumnat podrà optar a classes de llenguatge musical, instrument i música de conjunt (coral o instrumental). Fer música en grup i gaudir-ho amb els companys i companyes serà un dels objectius de l’etapa!

Instrument

La nostra eina creativa!

instrument

Què fem?

L’aprenentatge de l’instrument es farà sempre des d’un doble enfoc : lúdic i formatiu. Aquests dos elements estaran sempre interrelacionats, el que permetrà que l’alumnat es diverteixi precisament perquè està aprenent.

El currículum dels instruments és prou ampli, per tal d’afavorir el correcte desenvolupament de cadascú i respectar la pròpia evolució i voluntat de dedicació.

Desvetllarem els hàbits d’estudi i d’estima pel treball personal, com a eina indispensable per al progrés instrumental.

Farem servir el propi instrument com a eina d’expressió en el seu sentit més ampli: com a intèrpret, com a improvisador i com a compositor.

Cant Coral

Cantem i ballem, quin espectacle!

cant-coral

Què fem?

Espai creat per a apropar repertori vocal a l’alumnat, tant aquell propi de la música popular com aquell de la música més actual. A través del repertori triat, ajudarem a naturalitzar el fet de cantar.

A les agrupacions corals es treballarà una tècnica de veu el més semblant a la veu parlada, a la vegada que es farà un treball important sobre l’expressió i la interpretació de les cançons.

Finalment, l’alumnat participarà en un projecte de final de curs que inclourà cançons i moviment.

Conjunt instrumental

Toquem junts? Sí!

conjunt-instrumental

Què fem?

L’alumnat formarà part dels diferents conjunts instrumentals de l’escola: orquestra de vent, orquestra de corda, combos de música moderna, grups de música de cambra… La música de conjunt serà l’eix de la formació musical i de relació de l’alumnat!

Lenguatge Musical

Llegim, cantem, improvisem i creem!

lenguatge-musical

Què fem?

L’alumnat treballarà sobre una programació basada en la descoberta dels elements musicals elementals i més avançats, a través del reconeixement auditiu, l’entonació, la lectoescriptura, la improvisació i la creació.

Tindrà molta importància el fet de treballar aspectes d’improvisació i de creació, no només com a eines d’aprenentatge del llenguatge musical sinó com a mitjans per a proporcionar diferents maneres de relacionar-se amb el fet musical.

Fer del llenguatge musical una eina per a materialitzar l’expressió artística serà fonamental!

Contacta’ns per a informació!

Informació
93 340 79 30